Musik
Jag vet min Herre lever än
föregående nästa

82

Jag vet min Herre lever än

Med glädje

1. Jag vet min Herre lever än,

Förlossare, Guds Son och Vän.

Han segrat över synd och död,

min Frälsare, min tröst i nöd.

2. Ditt namn uti mitt hjärta skriv,

du världens hopp och ljus och liv.

Din röst jag hör i stormens brus.

Du visar vägen till Guds hus.

3. Så skänk mig nu din Andes frid

att bistå mig i livets strid.

Jag söker din rättfärdighet

att jag må se din evighet.

Text: Gordon B. Hinckley, 1910–2008. © 1985 IRI

Musik: G. Homer Durham, 1911–1985. © 1985 IRI

Läran och förbunden 76:22–24, 41–42

Job 19:25