Musik
Ljuvligt det är, min Herre Gud
föregående nästa

96

Ljuvligt det är, min Herre Gud

Innerligt

1. Ljuvligt det är, min Herre Gud,

lovsjunga dig med glädjens ljud.

Nåden jag ser i dagens ljus,

friden i aftonvindens sus.

2. Ljuvlig är helig sabbatsro,

då vi dig nå i bön och tro.

Hjärtat skall stämt till lovsång bli,

jubla i himmelsk harmoni.

3. Själen i bön når ljusets hamn.

Högt lovat vare Herrens namn.

Tack för din vishet, kraft och nåd,

tack för gudomligt kärleksråd.

4. Fader, till dig jag sjunga vill,

prisa ditt verk, din nåd därtill.

När jag dig evigt skåda får,

jublande lovsång till dig når.

Text: Isaac Watts, 1674–1748

Musik: John J. McClellan, 1874–1925

Psaltaren 92:1–5

Enos 1:27