Musik
O bönestund
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

89

O bönestund

Fridsamt

1. O bönestund så ljuv och blid,

som kallar mig från storm och strid

till Herrens tron. Han hör min röst,

och hjärtat skänker frid och tröst.

I mången stund av sorg och nöd

hans närhet skänkt mig mod och stöd.

De snaror Satan för mig lagt

jag undgått genom bönens makt.

De snaror Satan för mig lagt

jag undgått genom bönens makt.

2. O bönestund! På vingar bär

du bönen upp till himlens sfär,

där ödmjuk själ, som Herren når,

barmhärtighet och kärlek får.

Ny kraft vi får i vårt förbund

i bönens stilla, ljuva stund.

O, intet är på jordens rund,

som bönens stilla, ljuva stund.

O, intet är på jordens rund,

som bönens stilla, ljuva stund.

Text: Tillskr. William W. Walford, 1772–1850, bearbetad

Musik: William B. Bradbury, 1816–1868, bearbetad

Psaltaren 55:16–17, 22

Filipperbrevet 4:6–7