Musik
Du som är våra fäders Gud
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

44

Du som är våra fäders Gud

Värdigt

1. Du som är våra fäders Gud,

skapelsen om dig vittne bär.

Allsmäktig är din viljas bud;

dock är du varje hjärta när.

Led oss på jordelivets stig,

att vi må alltid minnas dig.

2. Du mina fötters lykta är;

tryggt du vid handen leder mig.

Du skänker hopp och hjälp beskär;

du är mitt ljus på okänd stig.

Led mig på jordelivets stig,

att jag må alltid minnas dig.

3. Sanningens ord oss fria gör.

Tänd i vart bröst en tacksam bön.

Oss hjälp att gå den väg som för

oss hem till livets boning skön.

Led oss på jordelivets stig,

att vi må alltid minnas dig.

Text: Rudyard Kipling, 1865–1936

Musik: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1948 IRI

2 Kungaboken 17:38–39

1 Nephi 17:37–40