Musik
Pris vare Gud, som låter oss
föregående nästa

36

Pris vare Gud, som låter oss

Jublande

1. Pris vare Gud, som låter

oss glada vakna upp

och över jorden åter

en dag av nåd gå upp,

en dag, som skall försvinna

lik den i går förgick;

o, må vi då besinna

dess dyra ögonblick.

2. Att gärna åt sin nästa

råd, hjälp och glädje ge,

ej blott på eget bästa,

men ock på andras se,

ej blott Guds vilja veta,

men vandra i hans bud,

det är att kristen heta,

det är att tjäna Gud.

3. Vår kraft, o Gud, föröka,

att vi med trofasthet

må först ditt rike söka

och din rättfärdighet.

Då vill du nådigt skänka

allt övrigt åt envar.

O, må vi det betänka

i dag och alla da’r.

Text: J. O. Wallin, 1779–1839

Musik: Melchior Teschner, 1584 –1635

Psaltaren 148

Johannes 12:12–13