Musik
Frid och glädje finns på jord
föregående nästa

191

Frid och glädje finns på jord

Innerligt

1. Frid och glädje finns på jord

i ett älskat hem.

Lyckan ler i varje ord

i ett älskat hem.

Lugn och endräkt trives här,

Edens skönhet jorden bär,

tidens gång så ljuvlig är,

i ett älskat hem.

Älskat hem! Älskat hem!

Tidens gång så ljuvlig är,

i ett älskat hem.

2. Här vi anar himlens frid

i ett älskat hem.

Aldrig höres kiv och strid

i ett älskat hem.

Rosor blomma vid vår fot,

intet ont kan gå oss mot,

fjärran viker hån och hot

i ett älskat hem.

Älskat hem! Älskat hem!

Fjärran viker hån och hot

i ett älskat hem.

3. Himmelen i gjädje ser

på ett älskat hem.

Världen blott i kärlek ler

i ett älskat hem.

Herrens godhet städse spord

för vårt väl i handling, ord.

Frid och glädje finns på jord

i ett älskat hem.

Älskat hem! Älskat hem!

Frid och glädje finns på jord

i ett älskat hem.

Text och musik: John Hugh McNaughton, 1829–1891

Mosiah 4:14–15

Predikaren 9:9