Musik
O huvud, blodigt, sårat
föregående nästa

128

O huvud, blodigt, sårat

Tankfullt

1. O huvud, blodigt, sårat,

av hån och smälek höljt.

O huvud, slaget, fårat,

i kamp och ångest böjt.

O huvud som skall siras

med ärans krans en dag,

men nu med törne viras,

dig ödmjukt hälsar jag.

2. Den börda du har burit

min synd och ondska är,

den skörd som du har skurit

jag sådde, Herre kär.

När skuldens tyngd mig böjer

hos dig jag söker råd.

Till dig mitt rop jag höjer:

se ned till mig i nåd!

3. Jag vill hos dig förbliva

som återlöste mig

och dig mitt hjärta giva

och alltid älska dig.

När herre, du mig sluter

uti din kärleks famn,

jag lugn och trygghet njuter

i denna sälla hamn.

4. Dig tackar allt mitt hjärta,

min Herre Jesus god,

för all din djupa smärta

och allt ditt tålamod.

Du vän, för evigt trogen,

dig vill jag mig förtro.

När jag till skörd är mogen,

mig bärga till din ro.

Text: A. av Löwen 1200-talet, P. Gerhardt, 1656.

Musik: Hans Leo Hassler, 1564–1612; bearbetad J.S. Bach, 1685–1750.

2 Nephi 2:6–9

Matteus 27:26–31, 34–35