Nefi, fiul lui Lehi
  Footnotes
  Theme

  Nefi, fiul lui Lehi

  În Cartea lui Mormon, un fiu drept al lui Lehi şi al Sariei (1 Ne. 1:1–4; 2:5). Nefi a avut credinţă puternică în cuvântul lui Dumnezeu (1 Ne. 3:7) şi a devenit un mare profet, păstrător de consemnări şi conducător al poporului său.

  Cartea 1 Nefi

  Capitolele 1 până la 18:8 se ocupă mai ales de profetul Lehi şi de familia sa care pleacă din Ierusalim. Ei au călătorit prin deşerturi pustii până ce au ajuns la mare. 1 Nefi 18:9–23 vorbeşte despre călătoria lor către pământul făgăduinţei, îndrumaţi de către Domnul, în ciuda răzvrătirii lui Laman şi a lui Lemuel. Capitolele 19–22 vorbesc despre scopul lui Nefi de a păstra înregistrările (1 Ne. 6:1–6; 19:18)—pentru a-i convinge pe toţi să-şi amintească de Domnul, Mântuitorul lor. El l-a citat pe Isaia (1 Ne. 20–21) şi a interpretat mesajele lui Isaia, cu speranţa că toţi vor ajunge să-L cunoască pe Isus Hristos ca Salvatorul şi Mântuitorul lor (1 Ne. 22:12).

  Cartea 2 Nefi

  Capitolele 1–4 conţin câteva dintre ultimele învăţături şi profeţii ale lui Lehi înainte de a muri, inclusiv binecuvântările asupra fiilor lui şi asupra urmaşilor lor. Capitolul 5 explică de ce s-au despărţit nefiţii de lamaniţi. Nefiţii au construit un templu, au învăţat legea lui Moise şi au ţinut înregistrări. Capitolele 6–10 conţin cuvintele lui Iacov, fratele mai mic al lui Nefi. Iacov a revăzut istoria lui Iuda şi a prorocit despre Mesia, parte din acestea fiind luate din scrierile profetului Isaia. În capitolele 11–33, Nefi consemnează mărturia lui despre zilele din urmă şi câteva capitole din cartea lui Isaia din Vechiul Testament.

  Plăcile lui Nefi