Templu, Casa Domnului
  Footnotes
  Theme

  Templu, Casa Domnului

  Casa Domnului în mod literal. Domnul a poruncit întotdeauna poporului Său să construiască temple, clădiri sfinte în care sfinţii demni îndeplinesc ceremonii şi rânduieli sacre ale Evangheliei pentru ei înşişi şi pentru cei morţi. Domnul vizitează templele Sale, iar acestea sunt cele mai sfinte dintre toate locurile de preaslăvire.

  Tabernacolul înălţat de către Moise şi copiii Israelului era un templu portabil. Israeliţii l-au folosit pe timpul exodului lor din Egipt.

  Cel mai cunoscut templu menţionat în Biblie este cel construit de Solomon în Ierusalim (2 Cron. 2–5). Acesta a fost distrus în anul 600 î.H. de către babilonieni şi a fost refăcut de către Zorobabel cu aproape o sută de ani mai târziu (Ezra 1–6). Parte din acest templu a ars în anul 37 î.H., iar mai târziu, Irod cel Mare l-a reconstruit. Romanii au distrus templul în anul 70 d.H.

  În Cartea lui Mormon, discipolii drepţi ai lui Dumnezeu au fost îndrumaţi să construiască şi să preaslăvească în temple (2 Ne. 5:16; Mosia 1:18; 3 Ne. 11:1). Construirea şi folosirea corectă a unui templu sunt semne ale adevăratei Biserici în orice dispensaţie, inclusiv ale Bisericii restaurate din zilele noastre. Templul din Kirtland a fost primul templu construit şi dedicat Domnului în această dispensaţie. De atunci, s-au dedicat temple în multe ţări din lume.