Eter
  Footnotes
  Theme

  Eter

  Ultimul profet iaredit din Cartea lui Mormon (Eter 12:1–2).

  Cartea lui Eter

  O carte în Cartea lui Mormon care conţine părţi din înregistrările iarediţilor. Iarediţii erau un grup de oameni care au trăit în emisfera de vest cu multe secole înaintea poporului lui Lehi. Cartea lui Eter a fost luată de pe două zeci şi patru de plăci găsite de către oamenii lui Limhi (Mosia 8:8–9).

  Capitolele 1–2 povestesc cum şi-au părăsit iarediţii căminele, pe vremea Turnului din Babel, şi şi-au început călătoria spre ceea ce este cunoscut acum ca fiind continentul american. Capitolele 3–6 explică cum L-a văzut fratele lui Iared pe Salvator în stare premuritoare şi cum au călătorit iarediţii în opt butoaie. Capitolele 7–11 conţin istoria răutăţii care a dominat o mare parte a istoriei iaredite. Moroni, care a scris mai târziu însemnările lui Eter, a scris în capitolele 12–13 despre minunile înfăptuite prin credinţă, despre Hristos şi despre Noul Ierusalim ce avea să vină. Capitolele 14–15 povestesc cum iarediţii au devenit un popor puternic, dar care a fost nimicit prin război civil datorită răutăţii.