Enoh
    Footnotes
    Theme

    Enoh

    Profet care a condus poporul cetăţii Sionului. Despre slujirea lui se vorbeşte atât în Vechiul Testament, cât şi în Perla de Mare Preţ. El a fost al şaptelea patriarh după Adam. El a fost fiul lui Iared şi tatăl lui Metusala (Gen. 5:18–24; Luca 3:37).

    Enoh a fost un mare om şi a avut o slujire mai importantă decât o arată scurta descriere din Biblie. Biblia arată că el a fost înălţat (Evr. 11:5), dar nu se dă nici un amănunt despre slujirea lui. Iuda 1:14 conţine un citat dintr-o profeţie făcută de el. Revelaţia zilelor din urmă explică mult mai multe despre Enoh, în special despre propovăduirea lui, despre oraşul lui numit Sion, despre viziunile şi profeţiile lui (D&L 107:48–57; Moise 6–7). Sionul a fost luat în cer datorită dreptăţii acelora care trăiau în el (Moise 7:69).