Ajutoare pentru studiu
Neemia

Neemia

Personaj din Vechiul Testament, nobil israelit din Babilon (fie levit, fie din tribul lui Iuda) care a deţinut funcţia de paharnic la curtea lui Artaxerxes, de la care a obţinut împuternicirea regală care îl autoriza să reclădească zidurile Ierusalimului.

Cartea lui Neemia

Această carte este o continuare a cărţii lui Ezra. Ea conţine descrierea progresului şi greutăţilor lucrărilor de la Ierusalim ca urmare a întoarcerii iudeilor din robia babiloniană. Capitolele 1–7 vorbesc despre prima vizită a lui Neemia la Ierusalim şi reclădirea zidurilor oraşului, în ciuda marii împotriviri. Capitolele 8–10 descriu reformele religioase şi sociale pe care a încercat să le introducă Neemia. Capitolele 11–13 dau o listă a numelor celor demni şi oferă o descriere a dedicării zidului. Versetele 4–31 din capitolul 13 consemnează o a doua vizită a lui Neemia la Ierusalim după ce fusese plecat timp de 12 ani.