Plăci de aur
    Footnotes

    Plăci de aur

    Înregistrare scrisă pe plăci de aur. Povesteşte istoria a două mari civilizaţii de pe continentele americane. Joseph Smith a tradus şi a publicat o parte din aceste plăci. Această traducere este numita Cartea lui Mormon. (Pentru mai multe informaţii, vezi „Introducere” şi „Mărturia profetului Joseph Smith” de la începutul Cărţii lui Mormon).