(a) Traduce
    Footnotes
    Theme

    (a) Traduce

    A exprima înţelesul unei idei date într-o limbă, în termeni egali dintr-o altă limbă (Mosia 8:8–13; A. de C. 1:8). În scripturi se fac referinţe la aceasta, ca fiind un dar de la Dumnezeu (Alma 9:21; D&L 8; 9:7–9). Uneori poate însemna a îmbunătăţi sau a corecta o traducere existentă sau a restaura un text pierdut (D&L 45:60–61). Lui Joseph Smith i s-a poruncit să realizeze o traducere inspirată a Bibliei Regelui Iacov (D&L 42:56; 76:15).