Ilie
  Footnotes
  Theme

  Ilie

  Un profet din Vechiul Testament care s-a întors în zilele din urmă pentru a conferi cheile puterii de pecetluire lui Joseph Smith şi lui Oliver Cowdery. În zilele lui, Ilie, a slujit în Regatul de Nord al Israelului (1 Regi 17–22; 2 Regi 1–2). El avea mare credinţă în Domnul şi este cunoscut pentru multe minuni. El a împiedicat să cadă ploaia trei ani şi jumătate. El a înviat un băiat din morţi şi a chemat focul din cer (1 Regi 17–18). Evreii încă îl mai aşteaptă pe Ilie să se întoarcă aşa cum a profeţit Maleahi (Mal. 4:5). El rămâne un oaspete invitat la sărbătoarea paştelui evreiesc, unde îl aşteaptă mereu uşa deschisă şi un loc liber.

  Profetul Joseph Smith a spus că Ilie deţinea puterea de pecetluire a Preoţiei lui Melhisedec şi că a fost ultimul profet care a deţinut-o înainte de vremea lui Isus Hristos. El a apărut pe Muntele Schimbării la Faţă, împreună cu Moise, şi a conferit cheile preoţiei lui Petru, Iacov şi Ioan (Mat. 17:3). El a apărut din nou împreună cu Moise şi cu alţii, la 3 Aprilie 1836, în Templul din Kirtland, Ohio şi a conferit aceleaşi chei lui Joseph Smith şi lui Oliver Cowdery (D&L 110:13–16). Toate acestea au fost în vederea pregătirii celei de a Doua Veniri a Domnului, aşa cum se spune în Maleahi 4:5–6.

  Puterea lui Ilie este puterea de pecetluire a preoţiei prin care lucrurile sunt legate sau dezlegate pe pământ şi legate sau dezlegate în cer (D&L 128:8–18). Astăzi, slujitorii aleşi ai Domnului pe pământ au această putere de pecetluire şi îndeplinesc rânduielile sfinte ale Evangheliei pentru cei vii şi cei morţi (D&L 128:8).