Viziune
    Footnotes
    Theme

    Viziune

    Revelaţie vizuală a unui eveniment, persoană, sau lucru, prin puterea Duhului Sfânt.

    Exemplele de viziuni importante le includ pe următoarele: viziunea lui Ezechiel despre ultimele zile (Ezec. 37–39), viziunea lui Ştefan despre Isus, la dreapta lui Dumnezeu (Fapte 7:55–56), revelaţia lui Ioan privind ultimele zile (Apoc. 4–21), viziunea lui Lehi şi a lui Nefi despre pomul vieţii (1 Ne. 8, 10–14), viziunea lui Alma cel Tânăr despre un înger al Domnului (Mosia 27), viziunea fratelui lui Iared despre toţi locuitorii pământului (Eter 3:25), viziunea gloriilor (D&L 76), viziunile date lui Joseph Smith şi lui Oliver Cowdery în Templul din Kirtland (D&L 110), viziunea lui Joseph F. Smith despre mântuirea celor morţi (D&L 138), viziunea lui Moise despre Dumnezeu şi creaţiile Lui (Moise 1), viziunea lui Enoh despre Dumnezeu (Moise 6–7), prima viziune a lui Joseph Smith (JS—I 1).