Daniel
  Footnotes
  Theme

  Daniel

  Principalul personaj din cartea lui Daniel din Vechiul Testament; un profet al lui Dumnezeu şi un om cu mare credinţă.

  Nu se cunoaşte nimic despre părinţii lui, deşi el părea să fi fost de obârşie regească (Dan. 1:3). El a fost luat în captivitate în Babilon, unde a primit numele de Beltşaţar (Dan. 1:6–7). Daniel şi alţi trei captivi au refuzat mâncarea regelui din motive religioase (Dan. 1:8–16).

  Daniel a câştigat favorurile lui Nebucadneţar şi ale lui Dariu prin puterea sa de a interpreta visele (Dan. 2; 4). De asemenea, el a citit şi a interpretat scrierea de pe zid (Dan. 5). Duşmanii au complotat împotriva lui şi el a fost aruncat într-o cuşcă cu lei, dar Domnul i-a salvat viaţa (Dan. 6).

  Cartea lui Daniel

  Cartea are două părţi: capitolele 1–6 sunt povestiri despre Daniel şi cei trei tovarăşi ai lui; capitolele 7–12 sunt viziuni profetice ale lui Daniel. Cartea ne învaţă importanţa de a fi credincios lui Dumnezeu şi ilustrează cum îi binecuvântează Domnul pe cei credincioşi.

  O contribuţie deosebită a cărţii constă în interpretarea visului regelui Nebucadneţar. În vis, împărăţia lui Dumnezeu din ultimile zile este descrisă ca o piatră desprinsă din munte. Piatra se va rostogoli până ce va umple întreg pământul (Dan. 2; vezi, de asemenea, D&L 65:2).