Rânduieli
  Footnotes
  Theme

  Rânduieli

  Ritualuri şi ceremonii sacre. Rânduielile sunt acţiuni cu semnificaţii spirituale. Rânduielile mai pot însemna legile şi statutele lui Dumnezeu.

  Rânduielile din Biserică includ slujirea bolnavilor (Iac. 5:14–15), binecuvântarea împărtăşaniei (D&L 20:77, 79), botezul prin scufundare (Mat. 3:16; D&L 20:72–74), binecuvântarea copiilor (D&L 20:70), conferirea Duhului Sfânt (D&L 20:68; 33:15), conferirea preoţiei (D&L 84:6–16; 107:41–52), rânduielile templului (D&L 124:39) şi căsătoria în noul şi nepieritorul legământ (D&L 132:19–20).

  Rânduială indirectă

  O rânduială religioasă înfăptuită de o persoană în viaţă pentru o persoană moartă. Aceste rânduieli au efect numai dacă aceia pentru care sunt înfăptuite rânduielile le acceptă, ţin legămintele ce le însoţesc şi devin pecetluiţi de către Spiritul Sfânt al făgăduinţei. Astfel de rânduieli se înfăptuiesc astăzi în temple.