Cronologie
  Footnotes
  Theme

  Cronologie

  Următoarea cronologie sau listă a evenimentelor nu este atotcuprinzătoare şi are ca scop să ofere cititorului o idee despre ordinea evenimentelor din timpurile Bibliei şi ale Cărţii lui Mormon.

  Evenimente din zilele primilor patriarhi: (datorită dificultăţilor în datarea exactă a evenimentelor din această secţiune, nu se dau date).

  î.H. (sau î. e. n.—Înaintea erei noastre)

  4000

  Căderea lui Adam.

  Slujirea lui Enoh.

  Slujirea lui Noe; potopul.

  S-a construit Turnul din Babel; iarediţii călătoresc spre pământul făgăduinţei.

  Slujirea lui Melhisedec.

  Moartea lui Noe.

  Naşterea lui Avram (Avraam).

  Naşterea lui Isaac.

  Naşterea lui Iacov.

  Naşterea lui Iosif.

  Iosif este vândut în Egipt.

  Iosif apare înaintea Faraonului.

  Iacov (Israel) şi familia lui merg în Egipt.

  Moartea lui Iacov (Israel).

  Moartea lui Iosif.

  Naşterea lui Moise.

  Moise îi eliberează pe copiii lui Israel din Egipt (Exodul).

  Înălţarea lui Moise.

  Moartea lui Iosua.

  După moartea lui Iosua, începe perioada judecătorilor, primul judecător fiind Otniel, iar ultimul Samuel; ordinea şi datele celorlalţi sunt foarte incerte.

  Saul este uns rege.

  Evenimente din Regatul Unit al Israelului:

  1095

  Începe domnia lui Saul.

  1063

  David este uns rege de către Samuel.

  1055

  David devine rege în Hebron.

  1047

  David devine rege în Ierusalim; Natan şi Gad profetizează.

  1015

  Solomon devine rege al întregului Israel.

  991

  Templul este terminat.

  975

  Moare Solomon; cele zece triburi din nord se răscoală împotriva lui Roboam, fiul lui Solomon, iar Israelul este împărţit.

  Evenimente din Israel:

  Evenimente din Regatul lui Iuda:

  Evenimente din istoria Cărţii lui Mormon:

  975

  Ieroboam era rege al Israelului.

  949

  Şişac, rege al Egiptului, pradă Ierusalimul.

  875

  Ahab domneşte în Samaria peste Israelul de Nord; Ilie profetizează.

  851

  Elisei făptuieşte mari minuni.

  792

  Amos profetizează.

  790

  Iona şi Osea profetizează.

  740

  Isaia începe să profetizeze. (Este întemeiată Roma; în 747, Nabonasar era rege în Babilon; Tiglat-Pileser III a fost rege în Asiria din 747 până în 734).

  728

  Ezechia a fost rege în regatul lui Iuda. (Salmaneser IV era rege în Asiria).

  721

  Regatul de Nord este distrus; cele zece triburi sunt luate în robie; Mica profetizează.

  642

  Naum profetizează.

  628

  Ieremia şi Ţefania profetizează.

  609

  Obadia profetizează; Daniel este luat în robie în Babilon. (Nineve a căzut în 606; Nebucadneţar a fost rege în Babilon din 604 în 561).

  600

  Lehi părăseşte Ierusalimul.

  598

  Ezechiel profetizează în Babilon; Habacuc profetizează; Zedechia a fost rege în regatul lui Iuda.

  588

  Mulec pleacă din Ierusalim înspre ţara făgăduită.

  588

  Nefiţii se separă de lamaniţi (între 588 şi 570).

  587

  Nebucadneţar înrobeşte Ierusalimul.

  Evenimente din istoria iudeilor:

  Evenimente din istoria Cărţii lui Mormon:

  537

  Cir decretează că iudeii se pot întoarce din Babilon.

  520

  Hagai şi Zaharia profetizează.

  486

  A trăit Estera.

  458

  Ezra a fost însărcinat să facă reforme.

  444

  Neemia a fost numit guvernator al Iudeii.

  432

  Maleahi profetizează.

  400

  Iarom primeşte plăcile.

  360

  Omni primeşte plăcile.

  332

  Alexandru cel Mare a cucerit Siria şi Egiptul.

  323

  Moare Alexandru.

  277

  S-a început Septuagintul, traducerea scripturilor evreieşti în limba greacă.

  167

  Matatia Macabeul, se răscoală împotriva Siriei.

  166

  Iuda Macabeu devine conducător al iudeilor.

  165

  Templul este curăţat şi dedicat din nou; este iniţiată Hanuca (sărbătoarea luminii).

  161

  Moare Iuda Macabeu.

  148

  Abinadi este martirizat; Alma restabileşte Biserica printre nefiţi.

  124

  Beniamin ţine ultimul său discurs nefiţilor.

  100

  Alma cel Tânăr şi fiii lui Mosia îşi încep lucrarea.

  91

  Domnia judecătorilor începe printre nefiţi.

  63

  Pompei cucereşte Ierusalimul şi încetează domnia Macabeilor în Israel.

  51

  A domnit Cleopatra.

  41

  Irod şi Fasael au fost făcuţi tetrarhi reuniţi ai Iudeii.

  37

  Irod devine conducătorul Ierusalimului.

  31

  Se dă lupta de la Actium; Augustus a fost împărat al Romei din anul 31 î.H. până în anul 14 d.H.

  30

  Moare Cleopatra.

  17

  Irod restaurează templul.

  6

  Samuel Lamanitul profetizează despre naşterea lui Hristos.

  Evenimente din istoria creştinătăţii:

  Evenimente din istoria Cărţii lui Mormon:

  d.H. (sau e. n.—Era Noastră)

  D.H. sau E. N.

  Naşterea lui Isus Hristos

  30

  Începe slujirea lui Hristos.

  33

  Hristos a fost răstignit.

  34 sau 35

  Isus înviat apare în America.

  35

  Pavel este convertit.

  45

  Pavel face prima călătorie misionară.

  58

  Pavel este trimis la Roma.

  61

  Se încheie istoria Faptelor Apostolilor.

  62

  Arde Roma; creştinii sunt persecutaţi sub Nero.

  70

  Creştinii se retrag la Pella; Ierusalimul este atacat şi capturat.

  95

  Creştinii sunt persecutaţi de Domiţian.

  385

  Naţiunea nefită este nimicită.

  421

  Moroni ascunde plăcile.