Şcoala profeţilor
    Footnotes
    Theme

    Şcoala profeţilor

    În Kirtland, Ohio (Statele Unite ale Americii), în cursul iernii 1832–1833, Domnul i-a poruncit lui Joseph Smith să organizeze o şcoală cu scopul de a-i instrui pe fraţi în toate lucrurile care ţin de Evanghelie şi de împărăţia lui Dumnezeu. Din această şcoală au ieşit mulţi dintre primii conducători ai Bisericii. O altă şcoală a profeţilor sau a vârstnicilor a fost condusă de Parley P. Pratt în Jackson County, Missouri (D&L 97:1–6). Şcoli similare s-au ţinut la scurt timp după ce sfinţii au migrat spre vest; cu toate acestea, ele au fost curând întrerupte. Astăzi, predarea Evangheliei se face în cămin, în cvorumurile preoţiei şi în diferitele organizaţii auxiliare, ca şi prin şcolile, seminarul şi institutul din cadrul Bisericii.