Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă
    Footnotes

    Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă

    Numele dat Bisericii lui Hristos în zilele din urmă pentru a o deosebi de Biserica din alte dispensaţii (D&L 115:3–4).