Dan
  Footnotes
  Theme

  Dan

  Personaj din Vechiul Testament - fiu al lui Iacov şi al Bilhei, slujnica Rahelei (Gen. 30:5–6).

  Tribul lui Dan

  Pentru binecuvântarea lui Iacov asupra lui Dan, vezi Gen. 49:16–18. Pentru binecuvântarea lui Moise asupra tribului lui Dan, vezi Deut. 33:22. După ce s-a stabilit în Canaan, tribul lui Dan a primit o bucată de pământ mică, dar foarte fertilă (Ios. 19:40–48). Ei au avut multe greutăţi în apărarea ei împotriva amoriţilor (Jud. 1:34) şi împotriva filistenilor (Jud. 13:2, 25; 18:1). Drept urmare, daniţii s-au mutat la nord de Palestina (Jud. 18), în preajma Laisului şi au schimbat numele acestui oraş, numindu-l Dan. Acest oraş este bine cunoscut ca fiind limita de nord a Palestinei, care se întindea „de la Dan chiar până în Beer-Şeba”.