Evanghelii
  Footnotes
  Theme

  Evanghelii

  Patru însemnări sau mărturii despre viaţa muritoare a lui Isus şi despre evenimentele referitoare la slujirea Lui, cuprinse în primele patru cărţi ale Noului Testament. Scrise de Matei, Marcu, Luca şi Ioan, ele sunt mărturii scrise despre viaţa lui Hristos. Cartea 3 Nefi din Cartea lui Mormon este asemănătoare din multe puncte de vedere cu aceste patru Evanghelii din Noul Testament.

  Cărţile Noului Testament au fost scrise la origine în greacă. Cuvântul grecesc Evanghelie înseamnă „veste bună”. Vestea bună este că Isus Hristos a împlinit o ispăşire care va mântui întreaga omenire de moarte şi va răsplăti pe fiecare individ după faptele lui (Ioan 3:16; Rom. 5:10–11; 2 Ne. 9:26; Alma 34:9; D&L 76:69).

  Paralelă între Evanghelii

  Învăţăturile Mântuitorului din Matei, Marcu, Luca şi Ioan pot fi comparate între ele şi cu revelaţiile zilelor din urmă în felul următor:

  Paralelă între Evanghelii

  Eveniment

  Matei

  Marcu

  Luca

  Ioan

  Revelaţiile zilelor din urmă

  Genealogia lui Isus

  1:2–17

  3:23–38

  Naşterea lui Ioan Botezătorul

  1:5–25, 57–58

  Naşterea lui Isus

  2:1–15

  2:6–7

  1 Ne. 11:18–20; 2 Ne. 17:14; Mosia 3:5–8; Alma 7:10; Hel. 14:5–12; 3 Ne. 1:4–22

  Profeţiile lui Simion şi ale Anei

  2:25–39

  Vizita la templu (Paşte)

  2:41–50

  Începutul slujirii lui Ioan

  3:1, 5–6

  1:4

  3:1–3

  1:6–14

  Botezul lui Isus

  3:13–17

  1:9–11

  3:21–22

  1:32–34

  1 Ne. 10:7–10; 2 Ne. 31:4–21

  Ispitirea lui Isus

  4:1–11

  4:1–13

  Mărturia lui Ioan Botezătorul

  1:15–36

  D&L 93:6–18, 26

  Nunta din Cana (prima minune a lui Isus)

  2:1–11

  Prima curăţire a templului

  2:14–17

  Întâlnirea cu Nicodim

  3:1–10

  Femeia samariteană la fântână

  4:1–42

  Isus părăseşte Nazaretul

  4:13–16

  4:16–30

  Pescari chemaţi să fie pescari de oameni

  4:18–22

  1:16–20

  Umplerea miraculoasă a năvoadelor

  5:1–11

  Învierea fiicei lui Iair

  9:18–19, 23–26

  5:21–24, 35–43

  8:41–42, 49–56

  Tămăduirea femeii care avea o scurgere de sânge

  9:20–22

  5:25–34

  8:43–48

  Chemarea celor Doisprezece

  10:1–42

  3:13–19; 6:7–13

  6:12–16; 9:1–2; 12:2–12, 49–53

  1 Ne. 13:24–26, 39–41; D&L 95:4

  Învierea fiului văduvei

  7:11–15

  Ungerea picioarelor lui Hristos

  7:36–50

  12:2–8

  Potolirea furtunii

  4:36–41

  8:22–25

  Chemarea celor Şaptezeci

  10:1

  D&L 107:25, 34, 93–97

  Alungarea legiunii de diavoli în porci

  5:1–20

  Predica de pe Munte

  5–7

  6:17–49

  3 Ne. 12–14

  Pildele lui Isus sunt scurte povestiri care compară un obiect sau o împrejurare obişnuită cu un adevăr. Isus se folosea adesea de ele pentru a propovădui adevăruri spirituale.

   Semănătorul:

  13:3–9, 18–23

  4:3–9, 14–20

  8:4–8, 11–15

   Neghina:

  13:24–30, 36–43

  D&L 86:1–7

   Sămânţa de muştar:

  13:31–32

  4:30–32

  13:18–19

   Aluatul:

  13:33

  13:20–21

   Comoara de pe câmp:

  13:44

   Perla de Mare Preţ:

  13:45–46

   Năvodul pescarului:

  13:47–50

   Gospodarul:

  13:51–52

   Oaia pierdută:

  18:12–14

  15:1–7

   Moneda pierdută:

  15:8–10

   Fiul rătăcitor:

  15:11–32

   Sluga nerecunoscătoare:

  18:23–35

   Bunul samaritean:

  10:25–37

   Ispravnicul necredincios:

  16:1–8

   Lazăr şi bogatul:

  16:14–15, 19–31

   Judecătorul nedrept:

  18:1–8

   Păstorul cel bun:

  10:1–21

  3 Ne. 15:17–24

   Lucrătorii la vie:

  20:1–16

  10:31

   Polii:

  19:11–27

   Cei doi fii:

  21:28–32

   Vierii:

  21:33–46

  12:1–12

  20:9–20

   Nunta fiului de împărat:

  22:1–14

  14:7–24

   Cele zece fecioare:

  25:1–13

  12:35–36

  D&L 45:56–59

   Talanţii:

  25:14–30

   Oile, caprele:

  25:31–46

  Hrănirea celor cinci mii:

  14:16–21

  6:33–44

  9:11–17

  6:5–14

  Isus umblă pe mare:

  14:22–33

  6:45–52

  6:16–21

  Mărturia lui Petru despre Hristos:

  16:13–16

  8:27–29

  9:18–20

  Cheile împărăţiei promise lui Petru

  16:19

  Predica despre Pâinea vieţii

  6:22–71

  Tămăduirea orbului în ziua de Sabat

  9:1–41

  Schimbarea la faţă; încredinţarea cheilor preoţiei

  17:1–13

  9:2–13

  9:28–36

  D&L 63:20–21; 110:11–13

  Binecuvântarea copiilor

  19:13–15

  10:13–16

  18:15–17

  Rugăciunea Domnului

  6:5–15

  11:1–4

  Învierea lui Lazăr

  11:1–45

  Intrarea triumfală

  21:6–11

  11:7–11

  19:35–38

  12:12–18

  Schimbătorii de bani alungaţi din templu

  21:12–16

  11:15–19

  19:45–48

  Banul văduvei

  12:41–44

  21:1–4

  Cuvântare despre cea de a Doua Venire

  24:1–51

  13:1–37

  12:37–48; 17:20–37; 21:5–38

  D&L 45:16–60; JS—M 1:1–55

  Tămăduirea a zece leproşi

  17:12–14

  Ultimul Paşte al lui Isus; instituirea împărtăşaniei; îndrumări pentru cei Doisprezece; spălarea picioarelor ucenicilor

  26:14–32

  14:10–27

  22:1–20

  13–17

  Suferinţele lui Isus în Ghetsimani

  26:36–46

  14:32–42

  22:40–46

  2 Ne. 9:21–22; Mosia 3:5–12; D&L 19:1–24

  Isus este via

  15:1–8

  Trădarea lui Iuda

  26:47–50

  14:43–46

  22:47–48

  18:2–3

  Înfăţişarea înaintea lui Caiafa

  26:57

  14:53

  22:54, 66–71

  18:24, 28

  Înfăţişarea înaintea lui Pilat

  27:2, 11–14

  15:1–5

  23:1–6

  18:28–38

  Înfăţişarea înaintea lui Irod

  23:7–10

  Isus biciuit şi batjocorit

  27:27–31

  15:15–20

  19:1–12

  Răstignirea

  27:35–44

  15:24–33

  23:32–43

  19:18–22

  Hel. 14:20–27; 3 Ne. 8:5–22; 10:9

  Învierea

  28:2–8

  16:5–8

  24:4–8

  Apariţia lui Isus în faţa ucenicilor

  16:14

  24:13–32, 36–51

  20:19–23

  Apariţia lui Isus în faţa lui Toma

  20:24–29

  Înălţarea

  16:19–20

  24:50–53