Isaia
  Footnotes
  Theme

  Isaia

  Profet din Vechiul Testament care a profeţit între anii 740–701 î.H. Ca principal sfătuitor al Regelui Ezechia, Isaia a avut o mare influenţă religioasă şi politică.

  Isus l-a citat pe Isaia mai des decât pe oricare alt profet. Isaia mai este citat frecvent de Petru, Ioan şi Pavel în Noul Testament. Cartea lui Mormon şi Doctrină şi Legăminte conţin mai multe citate din Isaia decât din orice alt profet şi oferă mare ajutor în interpretarea lui Isaia. Nefi a propovăduit poporului său din scrierile lui Isaia (2 Ne. 12–24; Isa. 2–14). Domnul le-a spus nefiţilor: „mari sunt cuvintele lui Isaia” şi a adăugat că toate lucrurile pe care le-a profeţit Isaia se vor îndeplini (3 Ne. 23:1–3).

  Cartea lui Isaia

  Carte în Vechiul Testament. Multe din profeţiile lui Isaia se ocupă de venirea Mântuitorului, atât în slujirea lui pământească (Isa. 9:6), cât şi ca Marele Împărat din ultima zi (Isa. 63). De asemenea, el a profeţit mult despre viitorul Israelului.

  Capitolul 1 este prolog la restul cărţii. Isaia 7:14; 9:6–7; 11:1–5; 53:1–12; şi 61:1–3 vestesc misiunea Salvatorului. Capitolele 2, 11, 12 şi 35 se ocupă de evenimentele din zilele din urmă, când Evanghelia va fi restaurată, Israelul va fi adunat, iar pământul însetat va înflori ca trandafirul. Capitolul 29 conţine o profeţie despre apariţia Cărţii lui Mormon (2 Ne. 27). Capitolele 40–46 anunţă superioritatea lui Iehova ca adevăratul Dumnezeu peste dumnezeii idoli ai credincioşilor păgâni. Restul capitolelor, 47–66, se ocupă de evenimentele restaurării finale a Israelului şi a întemeierii Sionului, când Domnul va locui printre oamenii Săi.