Tesaloniceni, epistola către
  Footnotes
  Theme

  Tesaloniceni, epistola către

  Două cărţi din Noul Testament. La origine au fost scrisori pe care le-a scris Pavel către tesaloniceni, pe când se afla în Corint, în timpul celei de-a doua vizite în Europa, în jurul anului 50 d.H. Lucrarea sa în Tesalonic este descrisă în Fapte 17. Pavel a vrut să se întoarcă la Tesalonic, dar nu a putut (1 Tes. 2:18). De aceea l-a trimis pe Timotei să-i îmbărbăteze pe convertiţi şi să-i aducă veşti despre cum le mergea acestora. Pavel a scris prima epistolă ca urmare a recunoştinţei lui, la întoarcerea lui Timotei.

  1 Tesaloniceni

  Capitolele 1–2 conţin salutul lui Pavel şi rugăciunea lui pentru sfinţi; capitolele 3–5 prezintă instrucţiuni despre creşterea spirituală, dragoste, castitate, sârguinţă şi a Doua Venire a lui Isus Hristos.

  2 Tesaloniceni

  Capitolul 1 conţine o rugăciune pentru sfinţi. Capitolul 2 vorbeşte despre apostazia care urma să vină. Capitolul 3 conţine rugăciunea lui Pavel pentru triumful cauzei Evangheliei.