Dumnezeu, divinitate
  Footnotes
  Theme

  Dumnezeu, divinitate

  Există trei persoane separate în Divinitate: Dumnezeu, Tatăl Veşnic, Fiul Său, Isus Hristos, şi Duhul Sfânt. Noi credem în fiecare dintre Ei (A. de C. 1:1). Din revelaţia zilelor din urmă aflăm că Tatăl şi Fiul au trupuri materiale din carne şi oase, şi că Duhul Sfânt este un personaj de spirit şi nu are un trup din carne şi oase (D&L 130:22–23). Aceste trei persoane sunt una în unitate şi în armonie perfectă a scopului şi a doctrinei (Ioan 17:21–23; 2 Ne. 31:21; 3 Ne. 11:27, 36).

  Dumnezeu Tatăl

  În general Tatălui sau lui Elohim I se dă titlul de Dumnezeu. El este numit Tatăl pentru că El este tatăl spiritelor noastre (Mal. 2:10; Num. 16:22; 27:16; Mat. 6:9; Ef. 4:6; Evr. 12:9). Dumnezeu, Tatăl, este conducătorul suprem al universului. El este atotputernic (Gen. 18:14; Alma 26:35; D&L 19:1–3), atotcunoscător (Mat. 6:8; 2 Ne. 2:24) şi prezent pretutindeni prin Spiritul Lui (Ps. 139:7–12; D&L 88:7–13, 41). Omenirea are o legătură specială cu Dumnezeu care îl deosebeşte pe om de toate celelalte lucruri create; bărbaţii şi femeile sunt copiii spirituali ai lui Dumnezeu (Ps. 82:6; 1 Ioan 3:1–3; D&L 20:17–18).

  Sunt consemnate câteva ocazii în care Dumnezeu Tatăl a apărut sau a vorbit omului. Scripturile spun că El le-a vorbit lui Adam şi Evei (Moise 4:14–31) şi L-a prezentat pe Isus Hristos în mai multe rânduri (Mat. 3:17; 17:5; Ioan 12:28–29; 3 Ne. 11:3–7). El le-a apărut lui Ştefan (Fapte 7:55–56) şi lui Joseph Smith (JS—I 1:17). Mai târziu El le-a apărut atât lui Joseph Smith, cât şi lui Sidney Rigdon (D&L 76:20, 23). Acelora care Îl iubesc pe Dumnezeu şi se purifică înaintea Lui, Dumnezeu le acordă uneori privilegiul de a-L vedea sau de a cunoaşte personal că El este Dumnezeu (Mat. 5:8; 3 Ne. 12:8; D&L 76:116–118; 93:1).

  Dumnezeu Fiul

  Dumnezeu cunoscut ca Iehova este Fiul, Isus Hristos (Isa. 12:2; 43:11; 49:26; 1 Cor. 10:1–4; 1 Tim. 1:1; Apoc. 1:8; 2 Ne. 22:2). Isus lucrează sub îndrumarea Tatălui şi este în armonie completă cu El. Toţi oamenii sunt fraţii şi surorile Lui, pentru că El este cel mai mare dintre copiii de spirit ai lui Elohim. Unele scripturi se referă la El cu cuvântul Dumnezeu. De exemplu, scripturile spun că „Dumnezeu a creat cerul şi pământul” (Gen. 1:1), dar, de fapt, Isus Hristos a fost creatorul sub îndrumarea lui Dumnezeu Tatăl (Ioan 1:1–3, 10, 14; Evr. 1:1–2).

  Dumnezeu Duhul Sfânt

  Duhul Sfânt este şi El un Dumnezeu este numit Spiritul Sfânt, Spiritul şi Spiritul lui Dumnezeu printre alte nume şi titluri. Cu ajutorul Duhului Sfânt, omul poate să cunoască voinţa lui Dumnezeu Tatăl şi să ştie că Isus este Hristosul (1 Cor. 12:3).