Semn
    Footnotes

    Semn

    Eveniment sau experienţă pe care oamenii le înţeleg ca dovadă sau mărturie a unui lucru. Un semn este de obicei o manifestare miraculoasă de la Dumnezeu. Şi Satana are putere să arate semne în anumite condiţii. Sfinţii trebuie să caute darurile Spiritului şi să nu caute semne pentru a-şi satisface curiozitatea sau a-şi întări credinţa. Mai degrabă, Domnul va da semne după cum crede El de cuviinţă acelora care cred (D&L 58:64).