Samariteni
    Footnotes
    Theme

    Samariteni

    Poporul biblic care a locuit în Samaria după ce Regatul de Nord al lui Israel a fost cucerit de asirieni. Samaritenii erau parţial israeliţi şi parţial neamuri. Religia lor era un amestec de credinţe şi practici evreieşti şi păgâne. Parabola bunului samaritean din Luca 10:25–37 arată ura pe care evreii şi-o formaseră faţă de samariteni, din cauză că samaritenii erau în apostazie faţă de religia israelită. Domnul i-a îndrumat pe Apostoli să predice Evanghelia samaritenilor (Fapte 1:6–8). Filip a propovăduit cu succes Evanghelia lui Hristos oamenilor din Samaria şi a înfăptuit multe minuni printre ei (Fapte 8:5–39).