Porunci, cele zece
  Footnotes
  Theme

  Porunci, cele zece

  Legile date de Dumnezeu prin profetul Moise pentru a guverna comportamentul moral.

  Numele ebraic pentru acestea este „Zece cuvinte”. Mai sunt numite Legământul (Deut. 9:9) sau Mărturia (Ex. 25:21; 32:15). Faptul că Dumnezeu a dat Cele Zece Porunci lui Moise, şi prin el lui Israel, este descris în Ex. 19:9–20:23; 32:15–19; 34:1. Poruncile au fost gravate pe două plăci de piatră, care au fost puse în Chivot; de aceea Chivotul este denumit Chivotul Legământului (Num. 10:33). Domnul, citând din Deut. 6:4–5 şi din Lev. 19:18, a făcut un sumar al Celor Zece Porunci în „două mari porunci” (Mat. 22:37–39).

  Cele Zece Porunci au fost repetate în revelaţia zilelor din urmă (Mosia 12:32–37; 13:12–24; D&L 42:18–28; 59:5–13; TJS Ex. 34:1–2).