Chişcumen
    Footnotes
    Theme

    Chişcumen

    Personaj din Cartea lui Mormon - conducătorul unui grup de oameni răi, cunoscuţi mai târziu ca tâlharii lui Gadianton (Hel. 1:9–12; 2).