Revelaţie
  Footnotes
  Theme

  Revelaţie

  Comunicare de la Dumnezeu către copiii Lui de pe pământ. Revelaţia poate veni prin Lumina lui Hristos şi prin Duhul Sfânt, prin intermediul inspiraţiei, a viziunilor, a viselor sau a vizitelor îngerilor. Revelaţia oferă îndrumarea care îi poate conduce pe cei credincioşi spre salvarea veşnică, în împărăţia celestială.

  Domnul Îşi dezvăluie lucrarea profeţilor Lui şi confirmă acelor care cred că revelaţiile profeţilor sunt adevărate (Amos 3:7). Prin revelaţie, Domnul asigură îndrumarea personală pentru fiecare persoană care o caută, care are credinţă, care se pocăieşte şi se supune Evangheliei lui Isus Hristos. „Duhul Sfânt este un revelator”, a spus Joseph Smith, şi „nici un om nu-l poate primi pe Duhul Sfânt fără a primi revelaţii”.

  În Biserica Domnului, în Prima Preşedinţie şi în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli sunt profeţi, văzători şi revelatori pentru Biserică şi pentru lume. Preşedintele Bisericii este singurul pe care l-a autorizat Domnul să primească revelaţii pentru Biserică (D&L 28:2–7). Fiecare persoană poate primi revelaţii personale pentru folosul propriu.