Avraam
  Footnotes
  Theme

  Avraam

  Un fiu al lui Terah, născut în Ur în Haldea (Gen. 11:26, 31; 17:5). Un profet al Domnului, cu care Domnul a făcut legăminte veşnice, prin care sunt binecuvântate toate naţiunile pământului. Avraam s-a numit mai întâi Avram.

  Cartea lui Avraam

  Cronici vechi, scrise de Avraam, care au ajuns în posesia Bisericii în 1835. Cronicile şi unele mumii au fost descoperite în catacombele egiptene de către Antonio Lebolo, care le-a încredinţat lui Michael Chandler. Chandler le-a expus în Statele Unite în 1835. Prieteni de-ai lui Joseph Smith le-au cumpărat de la Chandler şi le-au dat profetului, care le-a tradus. Câteva dintre aceste înscrisuri se găsesc, acum, în Perla de Mare Preţ.

  Capitolul 1 consemnează experienţele lui Avraam în Ur din Haldea, unde preoţi ticăloşi au încercat să-l sacrifice. Capitolul 2 povesteşte călătoria lui în Canaan. Domnul i s-a înfăţişat şi a făcut legăminte cu el. Capitolul 3 relatează că Avraam a văzut universul şi a observat legăturile dintre corpurile cereşti. Capitolele 4–5 sunt o altă relatare despre Creaţie.

  Seminţia lui Avraam

  Oamenii care, prin supunere faţă de legile şi rânduielile Evangheliei lui Isus Hristos, primesc promisiunile şi legămintele făcute de Dumnezeu lui Avraam. Bărbaţi şi femei pot primi aceste binecuvântări dacă sunt efectiv descendenţi ai lui Avraam sau dacă sunt adoptaţi în familia lui, îmbrăţişând Evanghelia şi fiind botezaţi (Gal. 3:26–29; 4:1–7; D&L 84:33–34; 103:17; 132:30–32; Avr. 2:9–11). Descendenţii legali ai lui Avraam îşi pot pierde binecuvântările prin nesupunere (Rom. 4:13; 9:6–8).

  True