Scripturi
Avraam 3


Capitolul 3

Avraam învaţă despre soare, despre lună şi despre stele cu ajutorul Urimului şi Tumimului—Domnul îi dezvăluie natura veşnică a spiritelor—El învaţă despre viaţa premuritoare, despre prerânduire, despre creaţie, despre căutarea unui Mântuitor şi despre a doua stare a omului.

1 Şi eu, Avraam, aveam aUrimul şi Tumimul, pe care Domnul, Dumnezeul meu, mi le dăduse în Ur, în Haldea;

2 Şi eu am văzut astelele, am văzut că ele erau foarte mari şi că una dintre ele era mai aproape de tronul lui Dumnezeu; şi erau multe stele mari care erau lângă ea;

3 Şi Domnul mi-a spus: Acestea sunt cele care guvernează; şi numele celei mari este aKolob, pentru că este lângă Mine, pentru că Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău; am stabilit ca aceasta să guverneze asupra tuturor acelora care aparţin aceluiaşi ordin ca acela pe care stai tu.

4 Şi Domnul mi-a spus, prin Urim şi Tumim, că această Kolob era după felul Domnului, potrivit vremurilor şi timpurilor ei în revoluţia ei; că o revoluţie era o azi pentru Domnul, după modul Său de calcul, fiind o mie de bani potrivit timpului stabilit pe planeta pe care stai tu. Acesta este calculul timpului Domnului, potrivit calculului lui Kolob.

5 Şi Domnul mi-a spus: Planeta care este cel mai mic luminător, mai mic decât acela care domină ziua, chiar noaptea, este superioară sau mai mare decât aceea pe care stai tu, după modul de calcul, pentru că se mişcă într-o ordine mai lentă; aceasta este în ordine, pentru că ea se află deasupra pământului pe care stai tu, de aceea calculul timpului său nu este aşa de ridicat din punct de vedere al zilelor şi al lunilor şi al anilor.

6 Şi Domnul mi-a spus: Acum, Avraam, aceste adouă realităţi există, iată, ochii tăi le văd; ţie îţi este dat să cunoşti timpii de calcul şi timpul stabilit, chiar timpul stabilit al pământului pe care stai tu şi timpul stabilit al luminătorului mai mare, care este plasat pentru a guverna ziua, şi timpul stabilit pentru luminătorul mai mic, care este plasat pentru a guverna noaptea.

7 Acum, timpul stabilit al luminătorului mai mic este un timp mai lung potrivit calculului său, faţă de calculul timpului pământului pe care stai tu.

8 Şi acolo unde aceste două realităţi există, va fi o altă realitate deasupra lor, adică, va fi o altă planetă al cărei calcul al timpului va fi şi mai lung;

9 Şi astfel, va fi o planetă al cărei calcul al timpului va fi superior unei alteia, până când te vei apropia de Kolob, Kolob fiind după calculul timpului Domnului; Kolob, care este plasată în apropierea tronului lui Dumnezeu pentru a guverna toate aceste planete care aparţin aceluiaşi aordin ca acela pe care stai tu.

10 Şi ţie îţi este dat să cunoşti timpul stabilit al tuturor stelelor care sunt plasate pentru a lumina până când te apropii de tronul lui Dumnezeu.

11 Astfel, eu, Avraam, am avorbit cu Domnul, faţă-n faţă, aşa cum vorbeşte un om cu altul; şi El mi-a povestit despre lucrările pe care le-au făcut mâinile Lui ;

12 Şi mi-a spus: Fiul Meu, fiul Meu (şi mâna Sa era întinsă), iată, îţi voi arăta toate acestea. Şi El Şi-a pus mâna pe ochii mei, şi eu am văzut acele lucruri pe care mâinile Lui le făcuseră, care erau multe; şi ele s-au multiplicat înaintea ochilor mei şi nu am putut vedea sfârşitul lor.

13 Şi El mi-a spus: Acesta este Şinehah, care este soarele. Şi El mi-a spus: Kokob, care înseamnă stea. Şi mi-a spus: Olea, care este luna. Şi mi-a spus: Kokabim, care înseamnă stele sau toate luminile mari care erau pe întinderea cerului.

14 Şi era noapte când Domnul mi-a vorbit aceste cuvinte: Te voi aînmulţi pe tine şi bseminţia ta de după tine, ca pe acestea; şi dacă poţi cnumăra grăunţele de nisip, acesta va fi numărul urmaşilor tăi.

15 Şi Domnul mi-a spus: Avraam, îţi arăt aceste lucruri înainte de a merge în Egipt pentru ca tu să poţi declara toate aceste cuvinte.

16 Dacă două lucruri există, şi unul este superior celuilalt, vor fi lucruri mai mari deasupra lor; de aceea, aKolob este cea mai mare dintre toate Kokabimi pe care le-ai văzut, pentru că ea este cel mai aproape de Mine.

17 Acum, dacă sunt două lucruri, unul deasupra celuilalt, şi dacă luna este deasupra pământului, atunci se poate ca o planetă sau o stea să existe deasupra ei; şi orice lucru va hotărî să facă Domnul, Dumnezeul tău, El va arealiza.

18 Şi totuşi, El a făcut stea mai mare; în acelaşi fel, de asemenea, dacă sunt două spirite şi unul ar fi mult mai inteligent decât celălalt, totuşi, aceste două spirite, cu toate că unul este mai inteligent decât celălalt, nu au început; ele au existat înainte, ele nu vor avea sfârşit, ele vor exista după, pentru că ele sunt aolam sau veşnice.

19 Şi Domnul mi-a spus: Aceste două adevăruri există într-adevăr, pentru că sunt două spirite, unul fiind mai inteligent decât celălalt; va fi un altul mai inteligent decât ele; Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Eu sunt amai inteligent decât ele toate.

20 Domnul, Dumnezeul tău, a trimis îngerul Lui să te aelibereze din mâinile preotului lui Elkenah.

21 Eu locuiesc în mijlocul tuturor; de aceea, am coborât la tine, acum, pentru a-ţi declara alucrările pe care mâinile Mele le-au făcut, lucruri în care bînţelepciunea Mea o depăşeşte pe a tuturor, pentru că Eu guvernez în ceruri, sus, şi pe pământ, jos, în toată înţelepciunea şi cu toată prudenţa, peste toate inteligenţele pe care ochii tăi le-au văzut de la început; Eu am coborât, la început, în mijlocul tuturor inteligenţelor pe care le-ai văzut.

22 Acum, Domnul mi-a arătat mie, Avraam, ainteligenţele care au fost organizate bînainte de a fi lumea; şi printre toate acestea erau mulţi din cei cnobili şi mari;

23 Şi Dumnezeu a văzut că aceste suflete erau bune, şi a stat în mijlocul lor şi a spus: Pe aceştia îi voi face conducătorii Mei; pentru că, El a stat printre aceia care erau spirite şi a văzut că ei erau buni; şi mi-a spus mie: Avraam, tu eşti unul dintre ei; tu ai fost aales înainte să te fi născut.

24 Şi era aunul printre ei care era asemănător lui Dumnezeu, El a spus acelora care erau cu El: Vom merge jos, pentru că este loc acolo, şi vom lua din aceste materiale şi vom bface un cpământ pe care aceştia să poată locui;

25 Şi îi vom pune la aprobă prin aceasta pentru a vedea dacă ei vor bface toate lucrurile pe care Domnul, Dumnezeul lor, le va porunci lor;

26 Şi aceia care îşi păstrează aprima lor stare vor primi în plus; şi aceia care nu îşi păstrează prima lor stare nu vor avea slavă în aceeaşi împărăţie cu aceia care îşi păstrează prima lor stare; şi aceia care păstrează cea de-a bdoua lor stare vor avea mai multă cslavă asupra capetelor lor, în vecii vecilor.

27 Şi aDomnul a spus: Pe cine să trimit? Şi unul, care era la fel ca bFiul Omului a răspuns: Aici sunt, trimite-Mă pe Mine. Şi caltul a răspuns şi a spus: Aici sunt, trimite-mă pe mine. Şi Domnul a spus: Îl voi trimite pe primul.

28 Şi al adoilea s-a supărat şi nu şi-a păstrat prima lui stare; şi, în acea zi, bmulţi l-au urmat.