Scripturi
Avraam 5


Capitolul 5

Dumnezeii Îşi termină planificarea creării tuturor lucrurilor—Ei au înfăptuit Creaţia potrivit planului Lor—Adam dă un nume fiecărei creaturi vii.

1 Şi astfel, Noi vom termina cerurile şi pământul şi toate oştirile lor.

2 Şi Dumnezeii Şi-au spus între Ei: În cel de al aşaptelea timp vom termina lucrarea noastră, pe care Ne-am sfătuit s-o facem; şi Ne vom odihni în al şaptelea timp de toate lucrările Noastre pe care Ne-am sfătuit să le facem.

3 Şi Dumnezeii au terminat, în al şaptelea timp, pentru că în al şaptelea timp ei urmau să se aodihnească de toate lucrările Lor pe care ei (Dumnezeii) s-au sfătuit să le formeze; şi l-au bsfinţit. Şi acestea au fost deciziile Lor la timpul în care s-au sfătuit să formeze cerurile şi pământul.

4 Şi Dumnezeii au coborât şi au format originile cerurilor şi ale pământului, când au fost formate, în ziua în care Dumnezeii au format pământul şi cerurile;

5 Potrivit cu tot ceea ce spuseseră cu privire la fiecare plantă de pe câmp aînainte de a fi pe pământ şi fiecare iarbă a câmpului înainte ca ea să crească; pentru că Dumnezeii nu dăduseră încă ploaia pe pământ când au hotărât să le facă şi nu făcuseră încă un om să lucreze pământul.

6 Dar un abur s-a ridicat de pe pământ şi a udat toată suprafaţa pământului.

7 Şi aDumnezeii l-au format pe om din bţărâna pământului şi au luat cspiritul lui (adică spiritul omului) şi l-au pus în el; şi i-au suflat în nările sale suflarea vieţii şi omul a devenit un dsuflet viu.

8 Şi Dumnezeii au sădit o grădină în aEden, spre răsărit, şi acolo l-au pus pe omul al cărui spirit îl puseseră în trupul pe care îl formaseră.

9 Şi Dumnezeii au făcut să răsară din pământ tot felul de pomi plăcuţi la vedere şi buni pentru mâncare; şi apomul vieţii, de asemenea, în mijlocul grădinii şi pomul cunoaşterii binelui şi răului.

10 Era un râu care ieşea din Eden pentru a uda grădina şi de acolo, el se împărţea în patru braţe.

11 Şi Dumnezeii l-au luat pe om şi l-au aşezat în Grădina Edenului pentru a o cultiva şi a o păstra.

12 Şi Dumnezeii au poruncit omului, spunând: Din orice pom din grădină poţi să mănânci liber,

13 Dar din pomul cunoaşterii binelui şi răului să nu mănânci; căci în timpul în care vei mânca din el, vei muri negreşit. Acum, eu, Avraam, am văzut că era după atimpul Domnului, care era potrivit timpului lui bKolob, pentru că Dumnezeii nu-i arătaseră lui Adam calculul timpului.

14 Şi Dumnezeii au spus: Să-i facem un ajutor potrivit bărbatului, pentru că nu este bine ca omul să fie singur, de aceea Noi vom forma un ajutor potrivit pentru el.

15 Şi Dumnezeii au făcut să cadă un somn adânc peste aAdam; şi el a dormit şi Ei au luat una din coastele lui şi au închis carnea la locul ei;

16 Şi din coasta pe care Dumnezeii o luaseră de la om, Ei au format o afemeie şi au adus-o la om.

17 Şi Adam a spus: Aceasta a fost os din oasele mele; şi carne din carnea mea; acum va fi numită femeie, pentru că a fost luată din om;

18 De aceea, va lăsa omul pe tatăl şi pe mama sa şi se va alipi de nevasta sa şi vor fi un bsingur trup.

19 Şi ei erau amândoi goi, bărbatul şi femeia, şi nu le era ruşine.

20 Şi din pământ, Dumnezeii au format toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului şi le-au adus la Adam pentru a vedea cum le va numi; şi toate vieţuitoarele vor purta numele pe care Adam le va da lor.

21 Şi Adam le-a dat nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului; şi pentru Adam, a fost găsit un ajutor care să i se potrivească.