Scripturi
Facsimil 2


Un facsimil din Cartea lui Avraam

Nr. 2

Imagine
Facsimil 2

Explicaţii

Fig. 1. Kolob, însemnând prima creaţie, cea mai aproape de celestial, sau reşedinţa lui Dumnezeu. Prima din punct de vedere al guvernării, ultima cu privire la măsurarea timpului. Măsurarea potrivit timpului celestial, timp celestial care înseamnă că o zi este cât un cot. O zi în Kolob este egală cu o mie de ani potrivit măsurătorii acestui pământ, care este denumit de egipteni Jah-oh-eh.

Fig. 2. Se găseşte alături de Kolob, numită de egipteni Olibliş, a doua mare creaţie guvernatoare aproape de celestial sau de locul unde locuieşte Dumnezeu; deţine, de asemenea, cheile puterii aparţinând altor planete; revelată de Dumnezeu lui Avraam, în timp ce acesta oferea o jertfă pe altarul pe care-l clădise pentru Domnul.

Fig. 3. Îl reprezintă pe Dumnezeu, stând pe tronul Său, îmbrăcat cu putere şi autoritate; cu o coroană de lumină veşnică pe capul Lui; reprezintă, de asemenea, marile cuvinte-cheie ale Sfintei Preoţii, aşa cum i-au fost revelate lui Adam în Grădina Edenului, şi, de asemenea, lui Set, lui Noe, lui Melhisedec, lui Avraam şi tuturor acelora cărora le-a fost revelată preoţia.

Fig. 4 Corespunde cuvântului evreiesc Raukeeyang, însemnând întinderea sau bolta cerească; de asemenea, o reprezentare numerică însemnând în egipteană o mie; corespunde măsurării timpului lui Olibliş, care este egal cu Kolob în revoluţia sa şi în măsurarea timpului său.

Fig. 5. În egipteană, se numeşte Eniş-go-on-doş; este una dintre planetele care, de asemenea, guvernează şi despre ea egiptenii spun că este soarele şi că îşi împrumută lumina de la Kolob prin intermediul lui Kae-e-vanraş, care este marea Cheie sau, cu alte cuvinte, puterea de guvernare, care guvernează alte cincisprezece planete sau stele fixe, ca, de asemenea, Floeese sau luna, pământul şi soarele în revoluţiile lor anuale. Această planetă primeşte putere prin intermediul lui Kli-flos-is-es sau Hah-ko-kau-beam, stelele reprezentate de numerele 22 şi 23, primind lumină de la revoluţiile lui Kolob.

Fig. 6. Reprezintă acest pământ în cele patru colţuri ale sale.

Fig. 7. Îl reprezintă pe Dumnezeu stând pe tronul Său, revelând prin ceruri marile cuvinte-cheie ale preoţiei; şi, de asemenea, semnul Duhului Sfânt, dat lui Avraam, sub formă de porumbel.

Fig. 8 Conţine scrieri care nu pot fi revelate lumii; dar pot fi obţinute în templul sfânt al lui Dumnezeu.

Fig. 9. Nu trebuie revelate actualmente.

Fig. 10. De asemenea.

Fig. 11. De asemenea. Dacă lumea poate descoperi aceste numere, să fie aşa. Amin.

Figurile 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 şi 21 vor fi date la timpul ales de Domnul.

Traducerea de mai sus este dată în măsura în care noi avem dreptul să o dăm actualmente.