Scripturi
Introducere


Introducere

Perla de Mare Preţ este o selecţie de materiale alese, referitoare la numeroase aspecte importante ale credinţei şi ale doctrinei Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Aceste texte au fost realizate de către profetul Joseph Smith şi au fost editate în publicaţiile periodice ale Bisericii din timpul său.

Prima culegere de materiale, purtând titlul de Perla de Mare Preţ, a fost realizată în 1851 de către elderul Franklin D. Richards, pe atunci membru al Consiliului celor Doisprezece şi preşedinte al Misiunii Britanice. Scopul ei a fost acela de a face mai uşor accesibile unele articole importante care avuseseră o circulaţie limitată în timpul lui Joseph Smith. Pe măsură ce numărul de membri ai Bisericii creştea pretutindeni în Europa şi America, era nevoie să fie făcute accesibile aceste articole. Perla de Mare Preţ a cunoscut o largă răspândire şi, ulterior, la 10 octombrie 1880, a devenit o lucrare canonică a Bisericii prin decizia Primei Preşedinţii şi a Conferinţei Generale din Salt Lake City.

Conţinutul acesteia a fost supus mai multor revizuiri, în funcţie de nevoile Bisericii. În 1878, au fost adăugate porţiuni din Cartea lui Moise care nu au fost incluse în prima ediţie. În 1902, anumite părţi din Perla de Mare Preţ care erau publicate şi în Doctrină şi Legăminte au fost scoase. Dispunerea pe capitole şi versete, cu note de subsol, a fost făcută în 1902. Prima ediţie cu două coloane pe pagină, cu un index, a apărut în 1921. Nici o altă modificare nu a mai fost făcută până în aprilie 1976, când au fost adăugate două articole de revelaţiei. În 1979, aceste două articole au fost scoase din Perla de Mare Preţ şi introduse în Doctrină şi Legăminte, unde apar acum ca secţiunile 137 şi 138. În ediţia prezentă, au fost făcute unele modificări pentru ca textul să fie în conformitate cu documentele mai vechi.

Mai jos, urmează o scurtă introducere a conţinutului actual:

  • Selecţiuni din Cartea lui Moise. Un extras din cartea Genezei din traducerea Bibliei de către Joseph Smith, pe care a început-o în iunie 1830 (History of the Church [Istoria Bisericii], 1:98–101, 131–139).

  • Cartea lui Avraam. O traducere a unor papirusuri egiptene care au ajuns, în 1835, în mâinile lui Joseph Smith şi care cuprindeau scrieri ale patriarhului Avraam. Traducerea a fost publicată pe fascicule în Times and Seasons, începând din 1 martie 1842, la Nauvoo, Illinois (History of the Church, 4:519–534).

  • Joseph Smith—Matei. Un extras din mărturia lui Matei din traducerea Bibliei de către Joseph Smith (vezi Doctrină şi Legăminte 45:60–61 pentru porunca divină de a începe traducerea Noului Testament).

  • Joseph Smith—Istorie. Extrase din mărturia şi istoria oficială ale lui Joseph Smith, pe care le-a pregătit în 1838 şi care au fost publicate în serie în Times and Seasons, începând din 15 martie 1842, în Nauvoo, Illinois, (History of the Church, 1:1-44).

  • Articolele de credinţă ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. O declaraţie a lui Joseph Smith, publicată în Times and Seasons, la 1 martie 1842, împreună cu o scurtă istorie a Bisericii care a fost cunoscută, în general, sub numele de Scrisoare către Wentworth (History of the Church, 4:535–541).