Scripturi
Avraam 4


Capitolul 4

Dumnezeii plănuiesc crearea pământului şi a întregii vieţi de pe el—Planurile lor pentru cele şase zile ale creaţiei sunt stabilite.

1 Şi atunci Domnul a spus: Să mergem jos. Şi Ei au coborât la aînceput, şi Ei, adică Dumnezeii, au borganizat şi au format cerurile şi pământul.

2 Şi pământul, după ce a fost format, era gol şi pustiu, pentru că Ei nu creaseră altceva decât pământul; şi întunericul domnea pe suprafaţa adâncului şi Spiritul Dumnezeilor se amişca pe faţa apelor.

3 Şi Ei (Dumnezeii) au spus: Să fie lumină; şi a fost lumină.

4 Şi Ei (Dumnezeii) au înţeles lumina, pentru că era strălucitoare; şi Ei au despărţit lumina sau au făcut să fie despărţită de întuneric.

5 Şi Dumnezeii au numit lumina Zi şi întunericul l-au numit Noapte. Şi s-a întâmplat că perioada de seara până dimineaţa au numit-o noapte; şi perioada de dimineaţă până seara au numit-o zi; şi aceasta a fost prima sau începutul a ceea ce au numit Ei zi şi noapte.

6 Şi Dumnezeii, de asemenea, au spus: Să fie o aîntindere între ape şi ea va separa apele de ape.

7 Şi Dumnezeii au poruncit întinderii, astfel că ea a despărţit apele care erau sub întindere de apele care erau deasupra întinderii; şi a fost aşa, chiar cum au poruncit Ei.

8 Şi Dumnezeii au numit întinderea aCer. Şi s-a întâmplat că ceea ce a fost de seara până dimineaţa ei au numit noapte; şi s-a întâmplat că ceea ce a fost de dimineaţă până seara ei au numit zi; şi acesta a fost al doilea btimp pe care ei l-au numit noapte şi zi.

9 Şi Dumnezeii au poruncit, spunând: Să se adune la aun loc bapele care sunt sub cer şi pământul să se arate uscat ; şi a fost aşa, cum au poruncit;

10 Şi Dumnezeii au dat uscatului numele de Pământ; şi adunării apelor i-au dat numele de aApe Mari; şi Dumnezeii au văzut că sunt ascultaţi.

11 Şi Dumnezeii au spus: Să pregătim pământul să dea verdeaţă; aiarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ; şi a fost aşa, chiar cum au poruncit.

12 Şi Dumnezeii au organizat pământul să dea verdeaţă din sămânţa sa şi iarba să dea iarbă din sămânţa sa, cu sămânţă după soiul ei; şi pământul să dea pomi din sămânţa lor, care fac rod şi a căror sămânţă nu va da decât acelaşi lucru, după soiul lor; Şi Dumnezeii au văzut că Ei au fost ascultaţi.

13 Şi s-a întâmplat că Ei au numărat zilele; de seara până dimineaţa, şi au numit aceasta noapte; şi s-a întâmplat că de dimineaţă până seara au numit aceasta zi; şi a fost al treilea timp.

14 Şi Dumnezeii au organizat aluminătorii în întinderea cerului şi i-au făcut să despartă ziua de noapte; şi i-a organizat să fie pentru semne şi pentru perioade, şi pentru zile şi pentru ani;

15 Şi i-au organizat să fie luminători pe întinderea cerului pentru a lumina pământul; şi aşa a fost.

16 Şi Dumnezeii au organizat cei doi mari luminători, luminătorul mai amare ca să stăpânească ziua şi luminătorul mai mic ca să stăpânească noaptea; împreună cu luminătorul mai mic, Ei au aşezat, de asemenea, stelele.

17 Şi Dumnezeii le-au aşezat pe întinderea cerului, să dea lumină pe pământ şi să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric.

18 Şi Dumnezeii au privit aceste lucruri pe care Ei le porunciseră până când ele s-au supus.

19 Şi s-a întâmplat că de seara până dimineaţa a fost noapte; şi s-a întâmplat că de dimineaţă până seara a fost zi; şi a fost al patrulea timp.

20 Şi Dumnezeii au spus: Să pregătim apele să mişune de vieţuitoare care se mişcă; şi păsările, pentru ca ele să poată zbura deasupra pământului, pe întinderea cerului.

21 Şi Dumnezeii au pregătit apele pentru ca ele să poată aduce abalene mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiul lor; şi fiecare pasăre înaripată după felul ei. Şi Dumnezeii au văzut că Ei vor fi ascultaţi şi că planul Lor a fost bun.

22 Şi Dumnezeii au spus: Le vom binecuvânta şi vom face ca ele să crească şi să se înmulţească şi să umple apele mărilor sau apele amari; şi vom face ca păsările să se înmulţească pe pământ.

23 Şi s-a întâmplat că ceea ce a fost de seara până dimineaţa Ei au numit o noapte; şi s-a întâmplat că ceea ce a fost de dimineaţă până seara au numit o zi; şi a fost al cincilea timp.

24 Şi aDumnezeii au pregătit pământul să dea vieţuitoare după soiul lor, vite şi târâtoare şi fiare pământeşti după felul lor; şi a fost aşa, cum au spus Ei.

25 Şi Dumnezeii au organizat pământul să aducă fiarele pământului după felul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după felul lor; şi Dumnezeii au văzut că ele vor asculta.

26 Şi Dumnezeii S-au asfătuit şi au spus: Să coborâm şi să bfacem omul după cchipul Nostru, după asemănarea Noastră; şi le vom da lor stăpânire peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.

27 Astfel, aDumnezeii au coborât pentru a-l organiza pe om după chipul Lor, pentru a-l forma după chipul Dumnezeilor, pentru a forma bărbatul şi femeia.

28 Şi Dumnezeii au spus: Îi vom binecuvânta. Şi Dumnezeii au spus: Îi vom face să crească şi să se înmulţească, să umple pământul, şi să-l supună, şi să stăpânească peste peştii mărilor şi peste păsările cerului şi peste toate vieţuitoarele care se mişcă pe pământ.

29 Şi Dumnezeii au spus: Iată, le vom da orice iarbă care face sămânţă care va veni pe suprafaţa întregului pământ şi orice pom care are rod în el; da, rodul pomului care dă sămânţă lor îl vom da; aceasta va fi ahrana lor.

30 Şi tuturor fiarelor de pe pământ, şi tuturor păsărilor cerului, şi tuturor vieţuitoarelor care se mişcă pe pământ, iată, le vom da lor viaţă, şi, de asemenea, le vom da toată iarba verde ca hrană şi toate aceste lucruri vor fi organizate astfel.

31 Şi Dumnezeii au spus: Vom face toate lucrurile pe care le-am spus şi le vom organiza; şi iată, ele vor fi foarte supuse. Şi s-a întâmplat că ceea ce a fost de seara până dimineaţa ei au numit noapte; şi s-a întâmplat că ceea ce a fost de dimineaţă până seara ei au numit zi; şi ei au numărat al aşaselea timp.