Scripturi
Facsimil 1


Un facsimil din Cartea lui Avraam

Nr. 1

Imagine
Facsimil 1

Explicaţii

Fig. 1. Îngerul Domnului.

Fig. 2. Avraam fixat pe altar.

Fig. 3. Preotul idolatru al lui Elkenah aşteptând să-l ofere pe Avraam drept jertfă.

Fig. 4. Altarul realizării jertfelor de către preoţii idolatri, aşezat în faţa zeilor lui Elkenah, lui Libnah, lui Mahmackrah, lui Korsah şi lui Faraon.

Fig. 5. Zeul idolatru al lui Elkenah.

Fig. 6. Zeul idolatru al lui Libnah.

Fig. 7. Zeul idolatru al lui Mahmackrah.

Fig. 8. Zeul idolatru al lui Koraş.

Fig. 9. Zeul idolatru al lui Faraon.

Fig. 10. Avraam în Egipt.

Fig. 11. Destinat pentru a reprezenta coloanele cerului, aşa cum erau înţelese de către egipteni.

Fig. 12. Raukeeyang, însemnând bolta cerească sau întinderea de deasupra capetelor noastre; dar în acest caz, în acest context, egiptenii considerau că semnifică Şaumau, a fi înalt sau cerurile, ceea ce corespunde cuvântului evreiesc Şaumahyeem.