Şarpe de aramă
    Footnotes
    Theme

    Şarpe de aramă

    Un şarpe de aramă făcut de Moise, la porunca lui Dumnezeu, pentru a-i vindeca pe israeliţii care fuseseră muşcaţi de şerpi fioroşi (şerpi veninoşi) în pustietate (Num. 21:8–9). Acest şarpe de aramă a fost ataşat unui par şi „înălţat, ca oricine îl va privi să trăiască” (Alma 33:19–22). Domnul se referea la înălţarea şarpelui în pustietate, ca la un simbol al Lui Însuşi înălţat pe cruce (Ioan 3:14–15). Revelaţiile zilelor din urmă confirmă relatarea despre şerpii fioroşi şi despre cum au fost vindecaţi oamenii (1 Ne. 17:41; 2 Ne. 25:20; Hel. 8:14–15).