Alma, fiul lui Alma
  Footnotes
  Theme

  Alma, fiul lui Alma

  Personaj din Cartea lui Mormon - primul judecător şef şi profet al poporului nefit. În tinereţe, el a încercat să distrugă Biserica (Mosia 27:8–10). Cu toate acestea, un înger i s-a înfăţişat şi el a fost convertit la Evanghelie (Mosia 27:8–24; Alma 36:6–27). Mai târziu el a renunţat la funcţia lui de judecător şef pentru a-i învăţa pe oameni (Alma 4:11–20).

  Cartea lui Alma

  O carte separată din Cartea lui Mormon, cuprinzând un sumar al relatărilor profeţilor Alma, fiul lui Alma, şi a fiului său, Helaman. Evenimentele descrise în această carte s-au petrecut aproximativ între anii 91 şi 52 î.H. Cartea cuprinde 63 de capitole. Capitolele 1–4 descriu revolta acelora care îi urmau pe Nehor şi Amlici împotriva nefiţilor. Războaiele care au rezultat au fost dintre cele mai distrugătoare din istoria nefită de până atunci. Capitolele 5–16 conţin relatări despre primele călătorii misionare ale lui Alma, inclusiv predica lui despre Păstorul cel Bun (Alma 5) şi predicile ţinute împreună cu Amulec în oraşul Amoniha. Capitolele 17–27 conţin relatările fiilor lui Mosia şi a slujirii lor printre lamaniţi. Capitolele 28–44 conţin câteva dintre cele mai importante predici ale lui Alma. În capitolul 32, Alma compară cuvântul cu o sămânţă; în capitolul 36, el relatează istoria convertirii sale, fiului său Helaman. Capitolele 39–42 consemnează sfatul lui Alma către fiul său Corianton, care se implicase în păcate morale; această predică importantă explică ce este dreptatea, milostenia, învierea şi ispăşirea. Capitolele 45–63 descriu războaiele nefite din acea vreme şi migraţiile sub conducerea lui Hagot. Marii conducători, cum au fost Căpitanul Moroni, Teancum şi Lehi, au ajutat la salvarea nefiţilor prin faptele lor curajoase şi oportune.