Alma 28

Capitolul 28

Lamaniţii sunt învinşi într-o bătălie înspăimântătoare—Zeci de mii sunt ucişi—Cei păcătoşi sunt consemnaţi într-o stare de nenorocire fără de sfârşit; cei drepţi ajung la o stare de fericire fără de sfârşit. Circa 77–76 î.H.

1 Şi acum, s-a întâmplat că după ce poporul lui Amon s-a stabilit în ţinutul aIerşonului şi o biserică, de asemenea, a fost întemeiată în ţinutul Ierşonului şi oştirile nefiţilor au fost trimise de jur-împrejurul ţării lui Ierşon, da, la toate graniţele dimprejurul ţării lui Zarahemla; iată, oştirile lamaniţilor i-au urmărit pe fraţii lor până în pustiu.

2 Şi astfel, a fost o bătălie înspăimântătoare; da, chiar una cum nu s-a mai cunoscut printre toate popoarele din ţară, încă din timpul când Lehi a plecat din Ierusalim; da, şi zeci de mii dintre lamaniţi au fost ucişi şi împrăştiaţi afară din ţară.

3 Da, şi, de asemenea, a fost un măcel înspăimântător al poporului lui Nefi; cu toate acestea, lamaniţii au fost aalungaţi şi împrăştiaţi şi poporul lui Nefi s-a reîntors în ţara lui.

4 Şi acum, acesta a fost un timp când s-a auzit o mare jelire şi plângere prin toată ţara, în poporul lui Nefi—

5 Da, strigătul văduvelor jelindu-şi bărbaţii; şi, de asemenea, acela al taţilor jelindu-şi fiii; şi fiica pentru frate, da, fratele pentru tată; şi astfel, strigătul de jale s-a auzit printre toţi, jelire pentru neamurile lor care fuseseră ucise.

6 Şi acum, cu siguranţă aceasta a fost o zi tristă; da, un timp solemn şi un timp pentru mult apost şi rugăciune.

7 Şi astfel s-a terminat cel de al cincisprezecelea an al domniei judecătorilor peste poporul lui Nefi;

8 Şi aceasta este relatarea lui Amon şi a fraţilor lui, călătoriile lor în ţara lui Nefi, suferinţele lor în ţară, supărările lor şi necazurile lor şi bucuria lor anespusă şi, de asemenea, primirea şi adăpostirea în siguranţă a fraţilor în ţara Ierşonului. Şi acum, fie ca Domnul, Mântuitorul tuturor oamenilor, să binecuvânteze sufletele lor în vecii vecilor.

9 Şi aceasta este relatarea războaielor şi a conflictelor dintre nefiţi, precum şi a războaielor dintre nefiţi şi lamaniţi; iar cel de al cincisprezecelea an al domniei judecătorilor a luat sfârşit.

10 Şi din primul an până la cel de al cincisprezecelea s-a întâmplat distrugerea multor mii de vieţi; da, s-a petrecut o scenă îngrozitoare de vărsare de sânge.

11 Iar trupurile multor mii de oameni sunt puse adânc în pământ, în timp ce trupurile multor mii aputrezesc în movile pe faţa pământului; da, şi multe mii bjelesc pierderea neamurilor lor căci ei au motiv să se teamă, în acord cu făgăduielile Domnului, de faptul că sunt consemnaţi la o stare de nenorocire fără de sfârşit.

12 În timp ce alte multe mii jelesc cu adevărat pentru pierderea neamurilor lor, ei totuşi se bucură şi se înflăcărează în speranţă, şi ei chiar ştiu, în acord cu afăgăduielile Domnului, că sunt înălţaţi ca să locuiască la dreapta lui Dumnezeu, într-o stare de fericire fără de sfârşit.

13 Şi astfel, noi vedem cât de mare este ainegalitatea oamenilor din cauza păcatului şi a neascultării, precum şi puterea diavolului, care vine prin bplanurile înşelătoare pe care le-a făcut pentru a seduce inimile oamenilor.

14 Şi astfel, noi vedem marea chemare pentru silinţa oamenilor ca să lucreze în avia Domnului; şi astfel, vedem marele motiv de jale şi, de asemenea, de bucurie—jale din cauza morţii şi distrugerii printre oameni, iar bucurie datorită bluminii lui Hristos pentru viaţă.