Alma 63

Capitolul 63

Şiblon şi, mai târziu, Helaman pun stăpânire pe inscripţiile sfinte—Mulţi nefiţi călătoresc către ţara de la miazănoapte—Hagot construieşte corăbii care călătoresc pe marea de la apus—Moroniha îi învinge pe lamaniţi în bătălie. Circa 56–52 î.H.

1 Şi s-a întâmplat că, la începutul celui de-al treizeci şi şaselea an al domniei judecătorilor asupra poporului lui Nefi, aŞiblon a pus stăpânire pe acele lucruri bsfinte care fuseseră date lui Helaman de către Alma.

2 Şi era el un om drept; şi el călca drept în faţa lui Dumnezeu; şi el avea grijă să facă bine tot timpul, să ţină poruncile Domnului, Dumnezeului său; şi tot aşa făcea şi fratele lui.

3 Şi s-a întâmplat că şi Moroni a murit. Şi astfel s-a terminat cel de-al treizeci şi şaselea an al domniei judecătorilor.

4 Şi s-a întâmplat că în cel de-al treizeci şi şaptelea an al domniei judecătorilor, un grup mare de oameni, şi anume în număr de cinci mii şi patru sute de bărbaţi, împreună cu nevestele şi cu copiii lor, a plecat din ţara lui Zarahemla în ţara care era către amiazănoapte.

5 Şi s-a întâmplat că Hagot, fiind un om peste măsură de curios, de aceea, el s-a dus şi şi-a construit o corabie peste măsură de mare la graniţele ţării Abundenţa, lângă ţara Pustiul, şi a pornit cu ea pe marea de la apus prin strâmtoarea aîngustă care ducea către ţara de la miazănoapte.

6 Şi iată, au fost mulţi dintre nefiţi care au intrat în ea şi au navigat tot înainte cu multe provizii, precum şi multe femei şi copii; şi ei au călătorit către miazănoapte. Şi astfel s-a terminat cel de-al treizeci şi şaptelea an.

7 Şi în cel de-al treizeci şi optulea an, acest om a construit alte corăbii. Şi prima corabie, de asemenea, s-a întors; şi mulţi oameni au intrat în ea; şi, de asemenea, au luat cu ei multe provizii şi au plecat iarăşi către ţara de la miazănoapte.

8 Şi s-a întâmplat că despre ei nu s-a mai auzit nimic niciodată. Şi noi credem că s-au înecat în adâncurile mării. Şi s-a întâmplat că o altă corabie, de asemenea, a navigat tot înainte; şi încotro s-a dus, noi nu ştim.

9 Şi s-a întâmplat că în acest an erau mulţi oameni care s-au dus către ţara de la amiazănoapte. Şi astfel s-a terminat cel de-al treizeci şi optulea an.

10 Şi s-a întâmplat că în cel de-al treizeci şi nouălea an al domniei judecătorilor, Şiblon, de asemenea, a murit, iar Corianton a plecat către ţara de la miazănoapte, într-o corabie, ca să ducă provizii acelor oameni care plecaseră către ţara aceea.

11 De aceea, devenise potrivit ca Şiblon să confere acele lucruri sfinte înainte de a muri fiului lui aHelaman, acesta numindu-se Helaman după numele tatălui său.

12 Acum iată, toate acele ainscripţii care erau în posesia lui Helaman au fost scrise şi trimise printre copiii oamenilor prin toată ţara, în afară de acele părţi în care Alma poruncise să bnu fie trimise.

13 Cu toate acestea, aceste lucruri trebuia să fie păstrate sfinte şi atransmise de la o generaţie la alta; de aceea, în acest an, ele au fost conferite lui Helaman, înainte de moartea lui Şiblon.

14 Şi s-a întâmplat, de asemenea, că în acest an erau unii disidenţi care plecaseră la lamaniţi; şi ei erau tulburaţi iarăşi de mânie împotriva nefiţilor.

15 Şi, de asemenea, tot în acest an, ei au năvălit cu o oştire numeroasă ca să facă război împotriva poporului lui aMoroniha, sau împotriva oştirii lui Moroniha, în care ei au fost iarăşi învinşi şi alungaţi înapoi către pământurile lor proprii, suferind o mare pierdere.

16 Şi astfel s-a terminat cel de-al treizeci şi nouălea an al domniei judecătorilor asupra poporului lui Nefi.

17 Şi astfel s-a terminat relatarea lui Alma şi a lui Helaman, fiul lui, şi, de asemenea, a lui Şiblon, care era fiul lui.