Lumină, Lumina lui Hristos
  Footnotes
  Theme

  Lumină, Lumina lui Hristos

  Energie, putere sau influenţă divină care emană de la Dumnezeu prin Hristos şi dă viaţă şi lumină tuturor lucrurilor. Este legea prin care sunt guvernate toate lucrurile în cer şi pe pământ (D&L 88:6–13). De asemenea, ea îi ajută pe oameni să înţeleagă adevărurile Evangheliei şi îi ajută să meargă pe cărarea Evangheliei care duce spre salvare (Ioan 3:19–21; 12:46; Alma 26:15; 32:35; D&L 93:28–29, 31–32, 40, 42).

  Lumina lui Hristos nu trebuie confundată cu Duhul Sfânt. Lumina lui Hristos nu este o persoană. Este o influenţă care vine de la Dumnezeu şi pregăteşte pe cineva să-l primească pe Duhul Sfânt. Este o influenţă benefică în vieţile oamenilor (Ioan 1:9; D&L 84:46–47).

  O manifestare a luminii lui Hristos este conştiinţa, care ajută pe cineva să aleagă între bine şi rău (Moro. 7:16). Pe măsură ce oamenii află mai multe despre Evanghelie, conştiinţele lor devin mai sensibile (Moro. 7:12–19). Oamenii care ascultă de lumina lui Hristos sunt conduşi către Evanghelia lui Isus Hristos (D&L 84:46–48).