Preoţia aaronică
    Footnotes
    Theme

    Preoţia aaronică

    Preoţia mică (Evr. 7:11–12; D&L 107:13–14). Oficiile ei sunt: episcop, preot, învăţător şi diacon (D&L 84:30; 107:10, 14–15, 87–88). În vechime, sub legea lui Moise, erau: înalţi preoţi, preoţi şi leviţi. Preoţia aaronică i-a fost revelată lui Moise pentru că vechii israeliţi se răsculaseră împotriva lui Dumnezeu. Ei au refuzat să fie sfinţiţi şi să primească preoţia lui Melhisedec şi rânduielile ei (D&L 84:23–25). Preoţia aaronică se ocupă de rânduielile vremelnice şi vizibile ale legii şi ale Evangheliei (1 Cron. 23:27–32; D&L 84:26–27; 107:20). Ea deţine cheile slujirii îngerilor, ale Evangheliei pocăinţei şi ale botezului (D&L 13). Preoţia aaronică a fost restaurată pe pământ în această dispensaţie la 15 mai 1829. Ioan Botezătorul le-a conferit-o lui Joseph Smith şi Oliver Cowdery pe malurile Râului Susquehanna, lângă Harmony, Pennsylvania (D&L 13; JS—I 1:68–73).