Babel, Babilon
    Footnotes
    Theme

    Babel, Babilon

    Capitala Babiloniei.

    Babel a fost întemeiat de către Nimrod şi a fost unul dintre cele mai vechi oraşe din ţinutul Mesopotamiei sau Sinar (Gen. 10:8–10). Domnul a încurcat graiurile pe vremea când oamenii construiau Turnul din Babel (Gen. 11:1–9; Eter 1:3–5, 33–35). Babilon a devenit, mai târziu, capitala lui Nebucadneţar. El a construit un oraş imens ale cărui ruine mai există şi astăzi. Babilon a devenit un oraş foarte rău şi, de atunci, el simbolizează răutatea lumii.