Înfiere
  Footnotes
  Theme

  Înfiere

  Scripturile vorbesc de două feluri de înfiere.

  (1) O persoană care nu este din obârşia israelită devine membră a familiei lui Avraam şi a casei lui Israel având credinţă în Isus Hristos, pocăindu-se, fiind botezată prin scufundare şi primindu-l pe Duhul Sfânt (2 Ne. 31:17–18; D&L 84:73–74; Avr. 2:6, 11).

  (2) Toţi cei care au primit rânduielile salvării din Evanghelie devin fii şi fiice ale lui Isus Hristos prin supunere continuă faţă de poruncile Lui (Rom. 8:15–17; Gal. 3:24–29; 4:5–7; Mosia 5:7–8).