Regi (împăraţi)
  Footnotes
  Theme

  Regi (împăraţi)

  Două cărţi în Vechiul Testament. Aceste cărţi povestesc istoria lui Israel de la răscoala lui Adonia, al patrulea fiu al regelui David (cca. 1015 î.H.) până la înrobirea finală a lui Iuda (cca. 586 î.H.) Ele includ întreaga istorie a regatului de nord (cele zece triburi ale Israelului) de la despărţire până când asirienii i-au dus robi în ţările de nord.

  1 Regi

  Capitolul 1 descrie ultimele zile din viaţa regelui David. Capitolele 2–11 consemnează viaţa lui Solomon. Capitolele 12–16 povestesc despre urmaşii imediaţi ai lui Solomon, Reoboam şi Ieroboam. Ieroboam a pricinuit despărţirea regatului lui Israel. Mai sunt menţionaţi şi alţi regi. Capitolele 17–21 relatează părţi din slujirea lui Ilie când l-a dojenit pe Ahab, regele lui Israel. Capitolul 22 relatează războiul împotriva Siriei pentru care Ahab şi Ieosofat, regele Iudei, şi-au unit forţele. Profetul Mica profetizează împotriva regilor.

  2 Regi

  Capitolul 1:1–2:11 continuă viaţa lui Ilie, inclusiv înălţarea lui Ilie la cer într-o căruţă de foc. Capitolele 2–9 relatează slujirea în credinţă şi cu mare putere a lui Elisei. Capitolul 10 povesteşte de Iehu, regele, şi cum i-a nimicit el casa lui Ahab şi pe preoţii lui Baal. Capitolele 11–13 relatează domnia dreaptă a lui Ioas şi moartea lui Elisei. Capitolele 14–17 povestesc despre diferiţi regi care au domnit în Israel şi în Iuda, adesea în răutate. Capitolul 15 consemnează robia asiriană asupra celor zece triburi ale lui Israel. Capitolele 18–20 consemnează viaţa dreaptă a lui Ezechia, regele lui Iuda şi a lui Isaia. Capitolele 21–23 vorbesc despre regii Manase şi Iosia. Potrivit tradiţiei, Manase a fost responsabil de martiriul lui Isaia. Iosia a fost un rege drept care a restabilit legea printre evrei. Capitolele 24–25 consemnează robia babiloniană.