Introducere
  Footnotes
  Theme

  Introducere

  Ghidul pentru scripturi defineşte o selecţie de doctrine, principii, oameni şi locuri care se găsesc în Sfânta Biblie, în Cartea lui Mormon, în Doctrină şi Legăminte şi în Perla de Mare Preţ. De asemenea, Ghidul prevede referinţe la scripturi de bază pentru studiul fiecărei teme în parte. Acest Ghid vă poate ajuta în studiul scripturilor, personal sau cu familia. El vă poate ajuta să răspundeţi la întrebările privind Evanghelia, să studiaţi subiectele din scripturi, să pregătiţi cuvântările şi lecţiile şi să vă îmbogăţiţi cunoştinţele şi mărturia despre Evanghelie.

  Ghidul are trei secţiuni: (1) o listă alfabetică a temelor, (2) Selecţiuni din Traducerea Bibliei de Joseph Smith (TJS), şi (3) hărţi din scripturi, fotografii ale locurilor din scripturi şi date cronologice din istoria Bisericii.

  1. Lista alfabetică a temelor. În această secţiune se dă o scurtă definiţie a fiecărei teme şi a fiecărui termen şi se menţionează cele mai importante referinţe la scripturi cu privire la acea temă. Fiecare referinţă este precedată de un scurt citat sau de un rezumat al scripturii. Referinţele la scripturi apar în următoarea ordine: Vechiul Testament, Noul Testament, Cartea lui Mormon, Doctrină şi Legăminte şi Perla de Mare Preţ.

  2. Selecţiuni din traducerea Bibliei de Joseph Smith. În 1830, Domul i-a poruncit lui Joseph Smith să înceapă lucrarea de revizuire sau de traducere a Bibliei în versiunea regelui Iac.. Scopul profetului era de a restabili unele adevăruri clare şi preţioase care fuseseră pierdute din textele originale ale Bibliei. El a terminat cea mai mare parte a lucrării în iulie 1833. Totuşi, până la moartea sa, în 1844, el a continuat să facă modificări în timp ce pregătea manuscrisul pentru tipărire. Deşi volumul întreg nu a fost terminat şi nici nu a fost adoptat oficial de către Biserică, Traducerea lui Joseph Smith conţine multe clarificări privind sensul scripturilor şi este un ajutor valoros pentru înţelegerea Bibliei. Cele mai importante revizuiri sunt incluse în Ghidul Scripturilor. (Pentru mai multe informaţii, vezi tema „Traducerea lui Joseph Smith” din Ghid).

   Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă foloseşte ca traducere oficială în limba engleză Biblia în versiunea regelui Iac.. Ea a avut un rol principal în restaurarea Evangheliei şi continuă să aibă o influenţă considerabilă asupra multor naţiuni din întreaga lume.

  3. Hărţi din scripturi, fotografii şi date cronologice din istoria Bisericii. Prin cunoaşterea locurilor geografice ale ţinuturilor menţionate în scripturi, puteţi înţelege mai bine evenimentele din scripturi. Ghidul include 14 hărţi cu ţinuturile din Biblie, 6 hărţi ale zonelor importante din istoria Bisericii, şi o hartă a lumii. Pentru a găsi un amplasament, folosiţi indexul setului de hărţi care vă interesează. Indexul indică harta respectivă şi coordonatele amplasamentului de pe acea hartă. Cele 32 de fotografii ale locurilor menţionate în Biblie şi cele 18 fotografii din istoria Bisericii conţin, de asemenea, descrieri care vă vor ajuta să înţelegeţi mai bine anumite evenimente din scripturi.

   Cronologia istoriei Bisericii prezintă datele evenimentelor importante pentru restaurarea şi creşterea Bisericii lui Isus Hristos în zilele din urmă.

  Pentru a vă ajuta mai mult în studiul scripturilor, Ghidul conţine alte câteva elemente ajutătoare. De exemplu, dacă veţi căuta tema Isus Hristos veţi găsi o listă cuprinzătoare a tuturor rubricilor din Ghid care oferă informaţii legate direct de Salvator şi de slujirea Lui. Aceasta este singura temă din Ghid cu o listă atât de vastă, ceea ce subliniază importanţa lui Hristos pentru întreaga omenire. În plus, la tema „Cronologie”, sunt menţionate unele dintre cele mai importante evenimente din timpurile la care se referă Biblia şi Cartea lui Mormon împreună cu datele aproximative la care au avut loc. Tema „Evanghelii” prezintă o paralelă a Evangheliilor. Prin această paralelă sunt comparate învăţăturile Salvatorului aşa cum se găsesc ele în Matei, Marcu, Luca, Ioan şi în revelaţiile din zilele din urmă.