Iacov, fiul lui Lehi
  Footnotes
  Theme

  Iacov, fiul lui Lehi

  Profet în Cartea lui Mormon şi autorul mai multor predici din cărţile 2 Nefi şi Iacov (2 Ne. 6–11; Iacov 1–7).

  Cartea lui Iacov

  A treia carte din Cartea lui Mormon. Capitolul 1 relatează că Nefi i-a dat însemnările lui Iacov şi, după aceea, i-a sfinţit pe Iacov şi pe fratele lui, Iosif, să fie preoţi şi învăţători ai oamenilor. Capitolele 2–4 sunt predici care îi avertizează pe oameni să fie curaţi moral. De asemenea, Iacov îi învaţă despre venirea unui Mesia mântuitor şi dă motivele pentru care unii din Israel nu-L vor accepta la venirea Sa. Capitolele 5–6 conţin mărturia lui Iacov şi o alegorie profetică despre istoria şi misiunea poporului lui Israel. Capitolul 7 conţine o relatare despre un rebel învăţat, pe nume Şerem, care a fost copleşit de mărturia divină a lui Iacov.