Schimbarea la faţă
  Footnotes
  Theme

  Schimbarea la faţă

  Stare a persoanelor care temporar îşi schimbă înfăţişarea şi natura—şi anume, se înalţă la un nivel spiritual mai ridicat—astfel încât ei pot îndura prezenţa şi slava fiinţelor cereşti.

  Schimbarea la faţă a lui Hristos

  Petru, Iacov şi Ioan L-au văzut pe Domnul slăvit şi schimbat la faţă înaintea lor. Salvatorul promisese mai înainte că Petru va primi cheile împărăţiei cerului (Mat. 16:13–19; 17:1–9; Marcu 9:2–10; Luca 9:28–36; 2 Pet. 1:16–18). La acest eveniment important, Salvatorul, Moise şi Ilie au dat cheile preoţiei promise lui Petru, Iacov şi Ioan. Cu aceste chei ale preoţiei, Apostolii au avut puterea de a continua lucrarea împărăţiei, după înălţarea lui Isus.

  Joseph Smith ne-a învăţat că pe muntele schimbării la faţă, Petru, Iacov şi Ioan au fost de asemenea transfiguraţi. Ei au văzut o viziune a pământului aşa cum va apare el în viitoarea lui stare slăvită (D&L 63:20–21). Ei i-au văzut pe Moise şi pe Ilie, două fiinţe schimbate, şi au auzit glasul Tatălui. Tatăl a spus: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea; ascultaţi-L” (Mat. 17:5).

  Fiinţe schimbate la faţă